Even voorstellen.  
   
AutoBK  
 
 
AutoBK is een nieuwe rijschool , die op een Ook het nieuwe examen is door
prettige manier jongeren en natuurlijk AutoBK uitgebreid onder de loep ge-
ook ouderen wil helpen hun rijbewijs te  nomen.
halen. Speciaal voor dit examen hebben we een
Rekening houdend met de kwaliteiten van Tom Tom aangeschaft waarmee de leer-
de leerling, de eisen van het examen en de lingen kunnen leren werken.
verantwoordelijkheid tegenover het overige Er wordt intensief geoefend op cluster-
verkeer, probeert AutoBK dit zo eerlijk opdrachten en het bereiken van
mogelijk te doen. coördinatiepunten en de omkeer,stop en.
Teveel lessen is zonde, maar te weinig parkeeropdrachten worden vele malen
lessen kan fataal zijn! doorgenomen,    Je kunt met een gerust
Bij AutoBK heeft u één vaste instructeur en  hart aan het examen beginnen!!
samen met hem bepaalt u het tempo van uw      - Home
praktijklessen.  
Stap voor stap naar uw examen.