R.I.S. Klik op Handelingsanalyses voor een over-
  zicht van de speciale verrichtingen , zodat u
AutoBK thuis de volgende praktijkles
theoretisch al kunt voorbereiden zodat u met
veel meer zelfvertrouwen in de auto stapt.
Oftewel rijles in stappen. Wat zijn de handelingen die je moet doen om
AutoBK doet niet anders. een auto te keren en hoe moet je daarbij
Zoals we het interieur van de auto duidelijk kijken??
op deze website laten zien , zodat u Stap voor stap......tot je klaar bent
de eerste stap van het totaalpakket alvast De resultaten worden bijgehouden op je
thuis kunt oefenen, zo doen we dat met alle   persoonlijke instructiekaart .(klik hiernaast)
stappen.  
   
   
Handelingsanalyses  
       - Home