Prijzen per 1 jan 2014  
Betaling op rekeningnummer:  
NL47INGB0004221972 t.n.v :  
AutoBK  
Het landelijk gemiddeld aantal lesuren ligt
volgens het CBR tussen de 40 en 50
AutoBK kent geen pakketten.  lesuren!!
Meestal zijn dit of teveel, of te weinig lessen. Laat u niets wijsmaken!! Een ongeoefen-
Na +/- 3 lesuren kunnen we de leerling ver- de leerling, hoe talentvol ook, heeft
tellen hoeveel lessen er gevolgd moeten wor- minimaal 25 lesuren nodig om "veilig"
den, kijken of er een tussentijdse toets ver- te kunnen wegrijden!!
llangd wordt en wanneer het examen plaats  
zal vinden. Op dat moment weet je zo goed  
als zeker wat de totaal prijs zal worden.  
prijs per lesuur       : 45.00   euro  
Examen                   : 220 euro  
Tussentijdse toets  : 160 euro      - Home
Deze prijzen gelden voor inschrijvingen  
vanaf 1 januari 2014  
U wordt vriendelijk verzocht per 10 lessen  
geld over te maken.  
Aan het eind krijgt u een totaalfactuur met  
daarop het nog resterende bedrag..